Nyhetsbrev 2019-04-23

Nyhetsbrev våren 2019SVS-logga

Det är idag på dagen 25 år sedan Vidfamne sjösattes under pompa och ståt, vilket hade föregåtts av en mycket hektisk period. Året som kommer bjuder även det på många utmaningar, händelser och möjligheter till att engagera sig. Nedan följer ett nyhetsbrev över vad som händer i Sällskapet vikingatida Skepp (SVS) under året, följt av några berättelser och anekdoter från föreningens första tid.

Råsegelutbildning

Likt tidigare år kommer SVS att hålla en grundutbildning i råsegling. Det kommer att vara tre teoritillfällen följt av ett praktiskt. Kursen går igenom skeppets positioner, hur dessa samverkar och hur man seglar i olika vindar. Det finns platser kvar, anmäl dig på kontakt@vidfamne.se . Det är gratis för medlemmar. Läs mer här!

Starkodder

Starkodder

Vårt mindre skepp Starkodder är ett trevligt litet ledungsskepp. I forn tid användes det som krigsskepp vid oroligheter och som fiske- och transportskepp i fredstid. Starkodder byggdes under vinterhalvåret 1995-96 inne på den stora vikingautställningen på Eriksberg i Göteborg. De senaste åren har skeppet legat på Brännö och sommartid har ett gäng seglingssugna samlats en gång i veckan efter jobbet och rott ut, satt segel och njutit av sommarkvällar när dom är som bäst i skärgården.

Starkodder är dessvärre i behov av större reparation. Skeppet har under många år legat på landbacken och fått stora torrsprickor. Många bord behöver bytas, liksom styråran som är knäckt. Vi behöver få tag i personer som kan delta i och leda arbetet. Om du har tid, möjlighet och lust att delta, hör av dig till kontakt@vidfamne.se . Om vi inte kan få tag på kunnigt folk som kan leda arbetet så kommer vi att tvingas hugga upp eller göra oss av med skeppet.

Motor

Ett problem som hängt över föreningen under flera år är Vidfamnes motordrift. För ett par fem år sedan installerades elmotorer drivna av ett batteripack, men företaget bakom gjorde dessvärre en felinstallation för att därefter gå i konkurs. Resultatet blev att batterierna fungerade strålande den första sommaren, för att därefter snabbt tappa i effekt och nu ett par år senare vara reducerade till ren barlast.

Motorerna är på intet vis en förutsättning för att kunna ge sig ut, men givetvis är det inte en bra situation att köra runt med obrukbar last. Sjösäkerhet har vi tack vare vår gummibåt med sin utombordare, men det vore självfallet önskvärt att ytterligare stärka den med fungerande motorer.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att hitta en lösning på motorproblematiken. Många lösningar är tänkbara; att köpa nya batterier, försöka hitta begagnade batterier, eller ersätta eldriften med en dieselmotor. Senare i år kommer vi att kalla till en arbetsgrupp som får utreda möjligheter och ta fram ett lösningsförslag. All hjälp är behövd och uppskattad! Även om ditt expertområde inte råkar vara just motordivna vikingaskepp så kanske du har andra sätt att bidra? Du kanske har användbara kunskaper inom batteriteknik, motorer eller installation? Du kanske har kontakter som kan hjälpa till, eller vet var man kan hitta vad vi behöver för ett överkomligt pris? Du kanske har kännedom om fonder eller bidrag som kunde hjälpa oss ekonomiskt i detta? Du kanske är duktig säljare och hade kunnat hjälpa oss att hitta sponsring? Om du har frågor, idéer eller kontakter så är du varmt välkommen att redan nu mejla kontakt@vidfamne.se . Kallelse till arbetsgruppen går ut senare i år, och vi ber dig redan nu att fundera på om du har möjlighet att hjälpa till.

Fest

Som nämnt så är det idag 25 år sedan Vidfamne sjösattes, och 4 maj gick jungfruturen. SVS kommer senare i år att ha en fest för att fira detta jubileumsår. Datum och plats är ännu inte bestämt. Det blir en fest av och för SVS, och i sedvanlig föreningsanda så är allas hjälp behövd och välkommen. Ju fler vi blir som kan hjälpas åt med arrangemanget desto roligare blir det! Mejla kontakt@vidfamne.se om du är intresserad av att delta i planerandet. När datum och detaljer är bestämda så går inbjudan ut.

Vinterlyft

Vidfamne lyfts 2015

Vidfamne har nu legat i vattnet utanför Claessons Trätjära i ett par vintrar. Det är hög tid att få upp skeppet efter att denna säsong är över. Skeppet är i generellt gott skick, men som alla träbåtar så behöver den regelbunden genomgång och översyn. Vi behöver skrapa och tjära skrovet, och slipa och lägga primer på nitar. Att lyfta skeppet är givetvis både en större, besvärligare och dyrare manöver än att bara låta det ligga i vattnet. När säsongen börjar närma sig sitt slut så kommer vi att be om hjälp med att koordinera lyftet och att vinterrusta Vidfamne på land.

Sommarseglingar

Vidfamne sommarsegling

I sommar så är planen att ha ett antal helg- och dagsseglingar med Vidfamne. Vi kommer även att ha en sammanhängande segelvecka från lördag 29 juni till 7 juli, under befäl av höveds Calle Franzén. Varthän färden går bestäms senare; vindriktningar och besättningens önskemål styr. En seglingsvecka med Vidfamne är ett fantastiskt äventyr bestående av segling, lagarbete, vikingaskeppskänsla, vind och hav och mycket mer. En upplevelse som du inte vill vara utan och som tål att upprepas!

Att anmäla sig till endast en del av resan är under omständigheter möjligt men av- och påmönstring är inte alltid lätt att lösa logistiskt. Resande som anmäler sig för hela seglingsveckan har därför förtur före resande som anmäler sig till endast en del av resan i det fall platsbrist skulle uppstå. För att delta behöver man vara medlem i föreningen, samt betala en seglingsavgift för de dagar man är ombord för att täcka skeppets omkostnader. Du som hjälper till att vårrusta skeppet får subventionerad seglingsavgift. En arbetsdag á 6 timmar innebär en billigare segeldag.

Vi skickar snart ut ett separat mejl med ytterligare information om seglingsveckan, och öppnar då upp för anmälan. Men se redan nu till att boka in 29 juni till 7 juli i kalendern!

Ringöfesten

De senaste åren har det varit stor fest på Ringön i September, där vi vintertid ligger utanför Claessons Trätjära. Det är ett myller av utställare, matstånd, aktiviteter, föreningar och konstnärer som öppnar upp Ringön till folkfest. SVS har tidigare år haft öppet skepp och välkomnat alla intresserade ombord. Intresset har nästan varit större än vad vi mäktat med själva. Vi ämnar att i år igen ha öppet skepp, och har som ambition att synas ännu mer och tydligare. Vi hoppas bli ett bra gäng som kan delta och visa upp vår förening, skepp och historia.

Ale vikingamarknad

Under alla år har SVS deltagit i Ale Vikingamarknad och sett till att där finns mat till marknadsbesökarna. Det har dessvärre inte gått att nå en överenskommelse med deras nya styrelse om SVS deltagande, trots upprepade försök. SVS kommer därför tyvärr inte att medverka i år. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till kontakt@vidfamne.se

Vårrustning

Vårrustning -- Nyskrapade och nytjärade barlastfack

Vårrustningen av Vidfamne pågår för fullt. Barlastfacken för om mastbalken är skrapade och har fått båtsmörja och vi har kommit en bit på vägen akter om mastbalken. Vi ligger bra till, men mycket arbete kvarstår innan skeppet är redo för sommarens äventyr! Nya som gamla medlemmar är välkomna och man behöver ingen tidigare erfarenhet. Vi utlovar trevlig gemenskap och billigare avgift på seglingsavgiften.

Datumen kan komma att ändras, men preliminärt så vårrustar vi på följande tillfällen:

  • Söndag 28/4 klockan 10:00
  • Söndag 5/5 klockan 10:00
  • Söndag 12/5 klockan 10:00
  • Söndag 19/5 klockan 10:00

Det är som synes löpande arbetsdagar under våren, så det är ett lysande sätt att hjälpa till att bevara vårt kulturarv! Ny som gammal är välkommen att hjälpa till. Medtag oömma kläder, ett par arbetshandskar om du har, samt lite mackor och kaffetermos. Vår vinterhamn är på kajen utanför våra vänner Claessons Trätjära på Järnmalmsgatan 5 på Ringön. Hör av dig till kontakt@vidfamne.se om du är intresserad av att hjälpa till framöver. Information kommer gå ut via mejl, på hemsidan samt på Facebook.

Tält

Vidfamne tältas

Under våra segeläventyr så fäller vi nattetid ner rån på Vidfamne, spänner tältduk över skeppet och sover ombord. Tältet består av en för- och en akterdel. Tältet vi använt är lika gammalt som skeppet självt och är nu i stort behov av utbyte. Förra året köptes ny tältduk in, och våra fantastiska medlemmar Jenny och Andi har sytt ett nytt förtält. I år ska det sys ett nytt aktertält, vilket är betydligt mer komplicerat på grund av vanten som går upp längs relingen på akterdäck. Ett mycket stort tack till Jenny och Andi för era insatser med tältet!

Gummibåt

Vår gummibåt som vi har till att förflytta Vidfamne börjar bli sliten och är i behov av att förnyas. John K är och spanar på marknaden efter en lämplig modell. Stort tack till John för hjälpen med det, samt för allt arbete han gjort under året med att förstärka vår grind, ge Vidfamne tillsyn, bygga landgång och lemmar som håller ut skeppet från bryggan för att förhindra isskador vintertid, och för alla timmar han lagt ner på skeppet och föreningen!

Jubileumsår

Vidfamnes segel hissas för första gången, 1994

Det är som sagt på dagen 25 år sedan Vidfamne sjösattes. Det hela började med att Carlo Jakobsson suttit på klipporna hemma i Grundsund som barn och fantiserat om forna tiders vikingaflottor som seglat upp längs kusten. Med åren utkristalliserades hans barndoms fantasiskepp, och hemma i sin källare knåpade han ihop en modell av Gokstadskeppet. Till slut, på Båtmässan i Göteborg 1990, ställde han som ensam förkämpe upp i en enmansmonter. Han gjorde ett upprop i syfte att samla intresserade till att förverkliga denna dröm. Detta blev startskottet till Vidfamne och Sällskapet Vikingatida Skepp.

Vidfamne har seglat varje sommar och förvaltar en mycket stolt historia och arv. Otaliga människor har lagt ner otaliga timmar på skeppet och föreningen. Är man nyfiken (eller nostalgisk) på byggnationen och föreningens första år så har vi böcker. Carlo själv har skrivit en bok om hur byggnationen gick till. Vi har även en skeppsdagbok med de första tio årens seglingar, som finns att läsa gratis. Nedan följer ett kort utdrag ur skeppsdagboken från sjösättningsdagen, av Jörgen Johansson. Därefter en episod av Anders Lindahl, samt en reflektion såhär på jubileumsdagen av Jan Axhage.

Jörgen Johansson

Sjösättningen, 1994

Sjösättningen 23 april c:a kl 15 var ett stort ögonblick som föregicks av en mycket hektisk period. Det arbetades nästan ständigt de sista dagarna före sjösättningen. Kalle Claesson och Bengt Fogde kämpade med den äran med roderspant och rodervårta. Stundtals var de där dygnet runt. Rune från Halmstad kom upp och hjälpte till med allt inför sjösättningen.

Den organisation vi arbetade med var mycket effektiv. Vi delade in hela operationen i avsnitt, knivskarpt skiljda från varandra. När ett avsnitt var klart tog nästa vid. Genom att man kan koncentrera sig på sitt avsnitt och slippa bry sig om de andra så blir en till synes omöjlig uppgift plötsligt inte så stor ändå.

Vidfamne hissades upp med krafttaljor och placerades på två stora plåtar som sköts in under. Vid det laget var packhusgaveln gott genomsågad. En väggsektion kunde fällas bara genom att ta bort två spik. Assistance Räddningstjänst kopplade vajrar i plåtarna och drog ut Vidfamne. Två brädor fick sågas bort från detta kulturminnesmärkta hus för att få ut stävarna. Fortfarande kan jag se skarvarna där väggen reparerats. Väl ute lyftes han av KranElve och sattes på Göteborgs lastbilscentrals största trailer, som körde fram till planen mellan packhuset och Viking. Vi gick vakt under natten.

Sjösättningsdagen var strålande! Kvartsita från Skaftölandet lade till och hyllade med sin närvaro. De hyllade Carlo – från Grundsund. Rolf Ekelund var konferencier och höll låda på scenen. Alexandra hade det viktigaste uppdraget: hon var gudmor och namnade Vidfamne i mjöd.

Gåvor överlämnades: av Sigrid Storråda fick vi ett vikingatida spel, av Göteborgs Raggare (!) en bordslampa, Gerhard Paulsson (den unge chalmeristen som assisterade vid utgrävningen) överlämnade sina originalanteckningar. Böcker och fotografier fick vi av Olaf Tömmerstigen, Gaia och Kvartsita.

Vi hade förberett allt! Vidfamne var riggad med pumpar, färdiga att kopplas till framdragna kablar. Brandkåren var förvarnad och hade lovat att komma med superpumpar, om det behövdes. Det satt till och med en ”kork” i rodervårtans hål för att det inte skulle forsa in vatten där. Men Vidfamne var tät! Ett dygn efter sjösättningen hängde vi pumparna på utsidan och pumpade IN vatten i stället. Vi ville se om sidorna läckte.

Snart insåg vi att det var otroligt mycket arbete kvar innan jungfruturen. Det nödvändigaste blev dock klart – resten fick vänta. Masten lyftes inte förrän kvällen innan jungfruturen.

Jörgen Johansson
Hövedsman
Hedersmedlem

Anders Lindahl

Carina Kvick, Jan Axhage och Anders Lindahl sliter i hård kryss på Vänern 1995.

Vidfamne är ju som vi alla vet inte något krysslejon. Men en gång har Vidfamne verkligen kryssat. Det var i Vänern på väg hem från Arvika.

Vi låg på ön Floghall i norra delen av Dalbosjön och skulle till Vänersborg, en sträcka på ungefär 40 distansminuter. Vinden var rätt i nosen och det var bara att segla.

Under segel 950717 kl 0930 och framme i Vänersborg 950718 kl 1730 ! Således 40 M på 32 timmar. Det blir 1,25 knop. Inte så dåligt.

När vi lagt till i Vänersborg kom ett sällskap, som sett oss segla, ner på kajen och pratade med oss. Deras viktigaste fråga var: Varför seglade ni inte in med en gång, varför seglade ni fram och tillbaka hela tiden?

Ja, varför gjorde vi inte det!

Anders Lindahl
Hövedsman
Hedersmedlem

Jan Axhage

Johan 'Riggfare' Helgesson riggar på Hönö Klåva 1994.

Vidfamne 25 år.

Jag gick med i SVS på sjösättningsdan. Nog hade jag hört att det byggdes ett vikingaskepp i Göteborg men annat kom emellan, köpte hus, fick barn och annat smått och gott, så jag missade bygget. Men på sjösättningsdagen blev jag medlem. Jag insåg att jag måste göra mig nyttig på något sätt för att ha en chans att få vara med, det var över 500 medlemmar som stod före mig i seglingskön. För att få ut skeppet ur magasinet hade man varit tvungen att riva gaveln och skära av en stor järnbalk, och nu visste man inte hur man skulle laga gaveln igen. Jag körde hem och hämtade min svets och satte balken på plats – och så var jag med i gänget.

Sedan var det mycket jobb med riggning, bogsering ut till Klåva och intrimning. Jag visste då inte något om råsegel och när seglet hissades första gången förstod jag ärligt talat ingenting. Men när seglet var uppe och fylldes sköt skeppet omedelbart fart, det var en stor upplevelse.

Vidfamne är ett utomordentligt fint skepp att segla, manövrera och hantera. När seglet väl är hissat känner jag mig alltid lugn. Att gå för motor är kymigare, det kan ju bli motorstopp och drift mot grund, så på så vis är segling säkrare. Jag har seglat nästan varje år under dessa 25 år och som mest tre veckor i ett sträck. Alla resor har varit fina men bäst tycker jag om att segla tillsammans med andra skepp. En resa gjorde vi från Marstrand till vikingamarknaden Skråvika vid Stavern i Norge. Vi seglade med Norska skeppet Gaia, Starkodder och Mjösen Lange. Det är mäktigt att segla med två stora tusenåriga skepp genom Bohuslän. I Marstrand och Hamburgsund hade vi uppvisningsseglingar.

Men Vidfamne är inte bara fin att segla och manövrera. Hon har också något som nästan kan sägas vara ”magi”. Alla tycks känna sig väl till mods och trivseln blir gärna stor ombord. Detta ger en fin stämning och fin gemenskap. Faktiskt har SVS varit en förening där maktstrider och andra otrevligheter inte förekommit mellan medlemmarna så som dessvärre inte är ovanligt i ideella organisationer, utan en respektfull och vänskaplig anda har rått. Det är stort i dessa dagar och något vi skall vara stolta över och rädda om. En god gammal sjömanstradition är att det spelar ingen roll vem du är om du sköter dina uppgifter och är en god kamrat. Så har det varit och på Vidfamne samsas nybörjare som aldrig tidigare seglat med befarna och kunniga medlemmar. Alla är välkomna, alla hjälps åt och resan blir en upplevelse att minnas många år.

Min dröm för framtiden är att segla upp till den nybyggda knarren Saga Farman i Tönsberg. Det vore fint att få segla tillsammans med henne och gärna även med Ottar. Våra knarrar är de tre som hittills är rekonstruerade och tänk att segla eskader med tre knarrar längs Norska kusten. Saga Farman är lång och slank och ser snabb ut men undrar om Vidfamne inte skulle kunna ge henne en match ändå…..

Jan Axhage
Hövedsman
Fd. riggansvarig

Slutligen

Det är du som medlem som möjliggör att våra skepp lever vidare. Utan ditt engagemang och din medlemsavgift så går inte föreningen att driva. Tack för att du stödjer föreningen och tack för att du är medlem!

Det här inlägget postades i Aktiviteter, Arbete med skeppen, Föreningsinformation, Kalender, Seglingar, Starkodder, Vidfamne. Bokmärk permalänken.