Olav

Föreningen har inte längre Olav i sin verksamhet, Olav är tillbaka i Norge där hans historia en gång började. Mer information om Olav finns nu hos Evenes kustlag i Norge.

Olav är en nordlandsbåt av typen ranväring (2 ½ rums färing) som traditionellt används på norska kusten. Båttypen är en vidareutveckling av vikingabåten, bland annat har styråran blivit ett stävroder.
Olav byggdes i Rana i Nordnorge år 1934. Det var ursprungligen en gåva till dåvarande kronprins Olav, som dock tackade nej till den. I stället lottades den ut och hamnade i Narvik, där den brukades till andra världskrigets utbrott. Under kriget ville ägarna skydda Olav och den lades därför under höet i en lada. Efter många omvägar hamnade den till slut hos Gillis Ågren och på 1960-talet kom den till Ljungskile. Gillis Ågren testamenterade Olav till Sällskapet Vikingatida Skepp och vi fortsatte att vårda den båt som Gillis ömmat för.

Numera är Olav alltså tillbaka i sin hemmahamn hos Evenes kustlag i Nordnorge.

Fakta om Olav
Längd 5 m
Bredd 1,5 m
Byggd i gran
Mast i gran
Segel 1 råsegel i lin
Yta 7 m2
Segel 2 modernt sprisegel
Yta 8m2
Djup 0,3 m
Ingen motor
1 par åror