Arrangera en segling

Vidfamne och Starkodder är våra båtar, båda två är fria att användas av föreningens medlemmar. Däremot finns det vissa grundkrav som behöver uppfyllas om du vill ut med båtarna.

I korta drag så måste följande saker organiseras:

  1. Bestäm datum, kolla så skeppet är ledigt aktuellt datum
  2. Tillfråga en höveds, denne kan också ge lite råd i planeringen
  3. Skaffa besättning och bra segelväder 🙂

Säkerhet och grundkrav

Att planera en endagssegling är i princip samma process som att planera en långsegling, låt vara att förråden, viss utrustning – och möjligen besättningen – kan vara mindre. SVS har under åren byggt upp en säkerhetskutym som skall följas. Den gäller bland annat fartygets skick, utrustning, bemanning, fartområde, medlemskap och hövedsskapet. Styrelsen i föreningen har det yttersta ansvaret för säkerheten. Därför kan inga andra än en enig styrelse göra avkall på säkerhetskutymen.

Fördjupad guide för att arrangera en segling

  1. Bestäm ett datum för seglingen. Kontakta ordförande och kontrollera att skeppet inte redan är bokat.
  2. Kontakta en höveds som kan/vill ställa upp, och avtala med denne.
  3. Informera medlemmarna på lämpligt sätt (till exempel via e-post, telefon, hemsida). Medlemmarna ska anmäla sig till dig eller annan avtalad person. Tala om vad de skall ha med sig. En dagsegling kostar 300 kr per person. Sätt en deadline för anmälan. Bestäm också hur matfrågan ska lösas, ska alla ta med sig egen matsäck eller ska ni gemensamt sköta inköp och laga mat? Väljer ni att ha gemensam mat så informera deltagarna om detta samt vad maten beräknas kosta.
  4. När du har tillräckligt manskap (minimum 6 st befarna, samt höveds), gör upp med de anmälda om vem som hämtar – och lämnar – vad, var, när (Det är för sent att börja hämta grejer när ni samlas på bryggan. Då skall ni segla). Samråd med höveds gällande utrustning. Men minimum är segel, utombordsmotor, gummibåt, bensin, flytvästar, brandsläckare, sjökort, lanternor samt verktyg för div. reparationer. Dessutom är det bra att ha: Vatten, kök, fotogen för gemensam lagning av mat eller kaffevatten.
  5. Om otillräckligt manskap anmäler sig – avblås aktiviteten i samråd med höveds, meddela höveds och anmäld besättning. Samma gäller om vädret är olämpligt för segling. Höveds avgör ifall det är möjligt att genomföra seglingen.
  6. När seglingen väl börjar och pågår är det hövedsmannen som har befälet.
  7. Efter avslutad segling skall all utrustning tillbaka dit där den förvaras och skeppet lämnas städat och i gott skick. Organisera detta redan i planeringen av seglingen så går det mycket fortare vid avslutad segling.

Svårare än så är det inte!

Vill du ha informationen samlat i ett pdf-dokument så hittar du det här.