Hur blir jag medlem?

Sällskapet Vikingatida Skepp välkomnar alla intresserade att bli medlemmar i föreningen. Som medlem har du möjlighet att vara med på seglingar och delta i alla andra roliga aktiviteter.

Hur blir jag medlem?
Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften till vårt Swish-nummer eller till vårt plusgirokonto. På inbetalningen skriver du namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi ber dig att vara tydlig med vad betalningen gäller.

Medlemsavgift per år:
Enskild medlem 350 kronor
Familjemedlemskap 500 kronor (gäller familjemedlemmar som är skrivna på samma adress)
Student eller ungdom (tom 19 år) 200 kronor
Juridisk person 500 kronor

Swish-nummer:1234 018 495
Plusgiro: 68 03 83 – 7

Organisationsnummer: 857206-6713

IBAN: SE58 9500 0099 6026 0680 3837
BIC: NDEASESS