Vidfamne

Vårt större skepp Vidfamne är en tolkning av Äskekärrskseppet som hittades i strandleran vid Göta älv år 1933. Originalet ligger på Göteborgs Stadsmuseum. Vid flera tillfällen, både vid utgrävningen och senare, har noggranna uppmätningar av fyndet gjorts. De undersökningar som gjorts av fyndet visar att det har varit ett sjödugligt skepp. Det har använts under många år och sannolikt seglat på de stora haven. Bland annat har man hittat en utbytt del som är 70 år yngre än övriga båtdelar, samt spår av slitage och smärre lagningar.

Vidfamne

Vid föreningens grundande 1990 var Äskekärrsskeppet det enda fynd av ett vikingaskepp på svensk mark. Den lokala förankringen gjorde att vi valde att utgå från detta fynd. I början av 1990-talet byggdes en modell av Äskekärrsskeppet. De lärdomar som drogs av modellbygget användes sedan vid konstruktionen av fullskalekopian Vidfamne. Vidfamne byggdes i Göteborg och tog ca två år att bygga. Så äntligen den 23 april 1994 var dagen inne för sjösättningen. Tusentals människor var med och delade fröjden när Vidfamne fick kontakt med vattnet för första gången.

Vidfamne är en knarr, ett handelsskepp med stort lastutrymme. Denna typ av skepp klarar av stora vatten och har en mycket god seglingsförmåga. Det sägs ofta att vikingaskepp bara kan segla på undanvindar, men detta stämmer inte! Vidfamne tar mycket höjd men har viss avdrift. Att kryssa är inga problem.

Fakta om Vidfamne Vidfamne under segling
Längd 16,3 m
Bredd 4,8 m
Höjd 15,5 m
Byggd i ek
Bruttovikt 19 ton
Mast av gran
Segel i linne
Segelyta 88m2
6 par åror
Djup 1,2 m, med styråra 1,75 m

Ett svar på Vidfamne

  1. Pingback: Klenoder ur vårt kulturarv, del 3: Äskekärrskeppet | Kulturminnet

Kommentarer är stängda.