Böcker

Ett av Sällskapet Vikingatida Skepps syften är att sprida kunskap om vikingatida levnad och skeppsfart. Föreningen har därför tryckt upp och säljer böcker i ämnet.

Carloboken

Vidfamne – ett bygge av en vikingatida knarr
av Carlo Jakobsson.

Som barn hade Carlo Jakobsson drömt om forna tiders vikingaskepp som seglat längs kusten, och 1988 ställde han ut på båtmässan i Göteborg med idén att bygga ett vikingaskepp. Detta blev startskottet till Sällskapet Vikingatida Skepp och bygget av våra skepp. Boken går grundligt igenom hur Vidfamne byggdes. Noggranna mätningar finns redovisade från originalfyndet, med beskrivning över hur man har konstruerat skeppet. Byggnationsprocess, trimning, seglingsegenskaper och skeppskonstruktion beskrivs utförligt. Ett måste för alla intresserade av arkeologi, skeppsbyggnad med mera! Pris: 300 kr + frakt (medlemmar 250 kr + frakt). Villkor: Förskottsbetalning. Mejla kontakt@vidfamne.se för att köpa ett exemplar.

Så byggde de förr

Så byggde de förr
av Jörgen Johansson.

En bok om byggnationen av vikingahuset i Ale. I samband med att SVS grundades började föreningen även undersöka närområdet kring Äskekärrsskeppets fyndplats. Kartläggningen väckte intresse och motioner lades i kommunfullmäktige om att etablera något form av vikingacenter i Ale. Ett antal projekt genomfördes och till slut startades en utbildning i forntida teknik och man började bygga ett vikingahus 2002. Projektet genomfördes i samverkan med arkeologer från Danmark och Norge. Medlemmar ur SVS var med och byggde långhuset och var drivande i projektet, och i sin bok har SVS-Hedersmedlemmen Jörgen Johansson utförligt dokumenterat bygget; allt från markbädd till takkonstruktion. Besök gärna Ale Vikingagård! Pris: 250 kr + frakt (medlemmar 200 kr + frakt). Villkor: Förskottsbetalning. Mejla kontakt@vidfamne.se för att köpa ett exemplar.

Skeppsdagboken

Vidfamnes skeppsdagbok 1994 – 2003
av Sällskapet Vikingatida Skepp.

Redan innan Vidfamne sjösattes den 23 april 1994 bestämde vi att det skulle finnas en loggbok ombord. I loggboken skrevs vad som ansågs nödvändigt, men också det man helt enkelt hade lust att skriva om”. Detta är ett fantastiskt tidsdokument från föreningens första decennium. Ett bättre sätt att ta del av vad en segling kan vara går knappast att finna! Förutom att levandegöra skepp, besättning, tankegångar och erfarenheter, så finns även mycket matnyttig information om hur olika seglingssätt prövades, hur skeppet trimmades och hur man åter lärde sig att segla enmastad råseglare på västkusten. Spännande läsning även för den som inte var med då! Boken är slutsåld, men går att läsa gratis här.