Sommarens seglingar

Seglingsavgift

För att täcka kostnader för bland annat hamnplats, bensin och liknande så måste man betala en seglingsavgift. Om man arbetat med båtarna eller gjort annat arbete för SVS kompenseras man genom en minskad avgift – en arbetsdag (6 timmar) ger rätt till en dags segling utan avgift. En dags segling med Vidfamne kostar 300 kr. För ungdom (under 20 år) kostar det 220 kr per dag med Vidfamne. Priserna för Starkodder är 50 kr per dag för ungdomar och vuxna.
Seglingsavgiften ska betalas som en separat inbetalning med tydlig beskrivning av vad man betalar för!

Segelavgiften ska betalas till SVS plusgiro 68 03 83-7

Inför alla seglingar är det viktigt att du ser över din egen personförsäkring!

Hör gärna av dig om du vill ta initiativ till någon ytterligare segling, till exempel en helgsegling med Vidfamne! Mer information om detta hittar du här.