Sammanfattning årsmöte

SVS hade årsmöte 2020-02-23. En kort summering från mötet följer nedan.

Förra årets styrelse beviljades ansvarsfrihet.

En delvis ny styrelse, bestående av Johan S, Kalle V, Belinda C, Peter O, Peter A, Andi R och Ulf L valdes in.

Efter en del diskussion så beslöt årsmötet att ge bifall till den inkomna motionen att sälja eller avyttra Starkodder. Det kommer falla på styrelsen att genomföra avyttringen under verksamhetsåret. Om det inom eller utom föreningen finns ett intresse av skeppet, vänligen hör av er till kontakt@vidfamne.se

Årsmötet biföll också den inkomna motionen om att bilda en tydligare arbetsgrupp kring vårrustning och skeppsskötsel av Vidfamne. Ann F kommer att sammankalla gruppen. Hör av dig till kontakt@vidfamne.se om du vill vara med och vårda vårt kulturarv!

Motorgruppen presenterade sin rapport kring vad föreningen har för alternativ gällande Vidfamnes motorer. Det var inte en mötespunkt för beslut, utan enbart avläggande av rapport.

Slutligen skedde en presentation över vad vi har för planerade aktiviteter under året.

Den nyvalda styrelsen tackar alla som var på mötet och på olika vis engagerat sig för föreningen. Ett speciellt tack för förtjänstfull tjänst till de som avgick ur den gamla styrelsen!

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.