Hur blir jag medlem?

Sällskapet Vikingatida Skepp välkomnar alla intresserade att bli medlemmar i föreningen. Som medlem har du möjlighet att vara med på seglingar och delta i alla andra roliga aktiviteter.

Hur blir jag medlem?
Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften på vårt plusgirokonto eller till vårt Swish-nummer. På inbetalningen skriver du namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Vi ber dig vara tydlig med vad betalningen gäller.

Medlemsavgift per år:
Enskild medlem 295 kronor
Familjemedlemskap 395 kronor (gäller familjemedlemmar som är skrivna på samma adress)
Ungdom (tom 19 år) 95 kronor
Juridisk person 500 kronor

Plusgiro: 68 03 83 – 7
Swish-nummer: 1234 018 495
Organisationsnummer: 857206-6713