Årsmöte, stadgeändringar och årsavgift

Årsmöte
Vi har tänkt ha årsmöte för Sällskapet Vikingatida Skepp söndag 20 mars. En formell inbjudan kommer om några veckor när det närmar sig, så detta är mest tänkt som en ”Save the date”. Om pandemi och restriktioner tillåter så har vi i första hand tänkt ses fysiskt. Vi ska försöka erbjuda möjlighet att delta digitalt, men det kan hända att både möjligheterna att delta i diskussioner och att få ordet då kan vara begränsade.

Vi har platser i styrelsen som behöver fyllas. Att vara med i styrelsen är intressant, lärorikt och inte minst roligt, och det behöver inte vara mer betungande än vad man själv gör det till. Visst vill du vara med och vårda kulturarvet? Hör av dig till kontakt@vidfamne.se så kontaktar Robin O eller Reinhardt Z i valberedningen dig om du har frågor eller vill anmäla intresse.

Stadgeändringar
I styrelsen har vi tänkt att uppdatera våra stadgar och lägga fram en stadgeändringsproposition till årsmötet, i syfte att förtydliga formuleringar och skydda föreningen. Förra året så la styrelsen fram en stadgeändringsproposition, men efter lite oklarheter drogs den tillbaka. Efter feedback har justeringar gjorts och vi har nu en ny version att presentera inför föreningen.

Detta är inte ett färdigt förslag, utan ett utkast, och vi vill höra dina tankar kring det! Är något oklart? Skall något ändras eller tilläggas eller tas bort? Har du funderingar? Läs igenom och inkom med eventuella ändringsförslag senast 25 februari.

Årsavgift
När det nu blivit 2022, så det är dags att betala in medlemsavgiften. Denna avgift är en stor del av vad som håller föreningen igång ekonomiskt. För enskild medlem är avgiften 350 kr/år, för en familj (skrivna på samma adress) 500 kr/år, och för ungdom/student 200 kr/år.
Märk betalningen med ”Årsavgift” och ditt namn! Man kan betala på
Swish-nummer: 1234 018 495
Plusgiro: 68 03 83 – 7

Tack för ditt medlemskap! Att betala årsavgiften och hjälpa till på arbetsdagar håller skeppet och föreningen igång.

Det här inlägget postades i Föreningsinformation. Bokmärk permalänken.