Nyhetsbrev 2020

Nyhetsbrev 2020SVS-logga

Hej alla medlemmar! Här kommer ett litet nyhetsbrev om vad som hittills hänt och vad som är på gång i SVS 2020.

Varv och vårrustning

Vidfamne har legat i vattnet sedan vintern 2015/2016, så det var nu hög tid för lyft och varvsarbete. Under maj hade vi ett par intensiva dagar då vi lyfte Vidfamne på Gotenius varv och skrapade, slipade, primeade och bottenmålade för glatta livet. Vi hade en mycket optimistisk tidskalkyl men tack vare så många medlemmars insatser så klaffade allting långt bättre än vad vi vågat drömma om. Fyra dagars hårt slit gjorde skeppet i prima skick. Även vårrustningstillfällena har flutit på otroligt bra. Vi har fått ställa in två planerade vårrustningstillfällen då vi redan blivit färdiga med arbetet i förtid, vilket åtminstone i närtid är nytt rekord.

Sökes: sociala medier-ansvarig

Vi har en ganska lågmäld och halvt osynlig tillvaro på sociala medier. Styrelsen bedömer att vi kunde nå ut till fler och engagera mera genom en tydligare närvaro på exempelvis Facebook, Instagram eller andra plattformar. Naturligtvis hade vi i styrelsen själva kunnat åta oss detta, men dels är det redan en hel del på vårt bord, och dels vore det mycket bättre med någon som hade uppskattat uppdraget. Känner du att du kan och vill bidra? Uppdraget behöver inte vara större än vad man gör det till; lägga upp lite bilder allt emellanåt, kopiera kallelser till seglingar och arbetsdagar, och allmänt visa upp föreningen för utomstående. Kort sagt informera och engagera både befintliga och nya medlemmar. Hör av dig till kontakt@vidfamne.se om du har lust att hjälpa till!

Ny gummibåt

Vår gamla gummibåt som vi haft under många säsonger läckte in vatten och läckte ut luft och var i slutet närmast lika sjövärdig som Äskekärrsfyndet. Vi har nu köpt en ny som vi nu använt under ett par turer. Tack till John för monteringen av Mad Max-gumminosen och insatser i övrigt!

Starkodder

Under väldigt lång tid har Starkodder tyvärr fått undermåligt underhåll och haft stora torrsprickor i bordläggningen. Starken seglade på Brännö under ett par säsonger runt 2015, men har de senaste åren åter fått en styvmoderlig behandling. Årsmötet beslöt i februari att ålägga styrelsen att avyttra Starkodder. Den är nu såld och har fått ett nytt hem i Skåne. Vi är många som haft fina turer och kära minnen ombord på Starkodder, och det är med tungt hjärta vi släpper skeppet. Vi hoppas dock genom detta att Starken blir till glädje under många år till.

Råsegelföreläsning

I juni hade Jan A en uppskattad kvällsföreläsning om råsegling och Vidfamne ombord på skeppet vid Klippan. Tidigare år har vi haft en kurs med flera tillfällen, men valde i år att korta ner det till en kvällsföreläsning utomhus för att i möjligaste mån undvika smittspridning. Stort tack till Jan för en uppskattad kväll!

Corona

Corona har påverkat SVS negativt i två aspekter; dels är det uppskattade medlemmar som klokt men beklagligt nog valt att hålla social distansering och inte delta på våra aktiviteter, dels har vi fått lägga om och ställa in aktiviteter. Som nämnt har vi förkortat råsegelföreläsningen. Vi hade tänkt att delta på de planerade Medeltidsdagarna på Bohus fästning i Kungälv, men dessa blev inställda på grund av Corona. Vi har också fått ställa in den populära seglingsveckan. Vår bedömning i Coronasitutationen är att den utomhusaktivitet som segling i öppet skepp innebär inte är en stor riskaktivitet (men alla måste ta ansvar för egen hälsa). Däremot är övernattning och gemensam matlagning ett större problem eftersom man då kommer nära inpå varandra. Därav har vi med tungt hjärta valt att inte ha någon veckosegling i år, utan istället satsa på flera dagsturer.

Dagsseglingar

Som nämnt så har vi valt att satsa på dagsseglingar snarare än veckoseglingar. Vi har redan varit ute ett par tillfällen, och fler turer blir det. Om det vill sig riktigt väl med väder och hövisars kalendrar så kan de flesta helgerna fram till en vecka eller två in i september komma att bjuda på turer. Kallelser går i vanlig ordning ut på mejl och via hemsida. Som alla vet så är en dag på landbacken en förlorad dag som man aldrig får igen, så följ med ut! Navigare necesse est!

Övningssegling med Lena B

Lena B är en mycket skicklig seglare, och när sällskapet en gång för 26 år sedan skulle lära sig att segla det skepp vi byggt så var det Lena som stod för upplärningen i råseglandets konst. Om kalendern tillåter så hoppas vi att under en helg i augusti få hjälp av henne med upplärande av nya hövisar.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är stabil, men vi är i behov av fler intäktskällor. Ny gummibåt, lyft och varvsmateriel har kostat en beskedlig slant, och till det kommer inkomstbortfall då vi varit tvungna att stryka sommarens seglingsvecka med de seglingsavgifter den brukade inbringa. Tids nog kommer vi behöva ett nytt segel även om det ännu är en bit bort. Försäljningen av Starkodder har gett ett välkommet tillskott, men det är egentligen pengar vi hellre öronmärkt för att komma en liten bit närmare nytt segel, snarare än att lägga på varvskostnader. Kort sagt är vi i behov av pengar. Har du idéer om hur vi kan få fler intäktsströmmar? Har du idéer på fonder och kulturbidrag man kan äska? Mejla gärna dina tankar till kontakt@vidfamne.se
Har du själv eller din arbetsgivare möjlighet att donera en slant? Kanske kan du sätta ett autogiro på 100 kr i månaden? Dina pengar gör skillnad! Vi har Plusgiro: 68 03 83 – 7 och Swish-nummer: 1234 018 495

Ö-festen

Vintertid ligger vi i hamnbassängen utanför Claessons Trätjära på Ringön. De senaste åren har Ringön levt upp ordentligt och vid månadsskiftet augusti/september har Ö-festen arrangerats, en folkfest med utställare, matstånd och jippon. Vi har haft öppet skepp, sålt mat och pratat med intresserade. Det har varit ett väldigt uppskattat arrangemang och en jättebra möjlighet för oss att visa upp skeppet och föreningen för allmänheten. På grund av Corona så kommer Ö-festen inte att bli av som vanligt. Arrangören har inte fattat beslut ännu, men det verkar luta mellan att det blir av i oktober eller i maj nästa år istället. Oavsett så är vår avsikt att vi deltar.

Hlidskjalf

Föreningen hade under sina första 15 år en medlemstidning kallad Hlidskjalf. Där fanns mycket spännande läsning avseende skeppsbyggnad, arkeologi, seglingsteori, föreningens aktiviteter, historia, kåserier, etymologi och mycket annat. Kort sagt väldigt värdefulla dokument för den intresserade. Efter att ha strykt telefonnummer och andra känsliga uppgifter ur materialet så finns de nu tillgängliga på hemsidan. Läs och lär, eller bli nostalgisk! Vi saknar dock ett antal utgåvor. Har du gamla nummer av Hlidskjalf liggandes i en låda på vinden? Hör jättegärna av dig till kontakt@vidfamne.se
Ser du något som borde strykas från nätpubliceringen? Hör av dig till kontakt@vidfamne.se

Ny Hövis

I förra veckan så blev Nina F hövis (skeppare). Hon har seglat med Vidfamne sen barnsben och känner skeppet utan och innan. Otroligt roligt, då det med undantag av Calle F (hennes far) var väldigt många år sedan någon blev hövis senast. Att det sker sällan beror på att vi ställer höga säkerhetskrav och att man behöver mycket erfarenhet för att få förtroendet att leda en besättning.

Då vi de senaste åren haft få aktiva hövisar har det blivit ganska få seglingstillfällen, vilket skapat ett moment 22 där få seglingstillfällen gör att det är svårt att bygga erfarenhet, vilket leder till dålig återväxt. Vår tro och stora förhoppning är att detta dödläge är på väg att brytas. Efter Nina står ett antal andra personer på tur att inom inte allt för lång tid bli hövisar.

Slutligen

Tack för ditt medlemskap, och extra tack till er som hjälpt till med vårrustning och varvsarbete! Vi lever av många små ekonomiska rännilar som tillsammans möjliggör verksamheten. Pengarna från dina medlemsavgifter gör skillnad och att komma på en arbetsdag är otroligt värdefullt. Frivilliga bidrag hjälper till att täcka upp oförutsedda utgifter. Tack för att du hjälper till att bevara vårt kulturarv! Segla månde skeppet!

Tjära hälsningar,
Johan S, Kalle V, Belinda C, Peter O, Ulf L, Andi R i styrelsen

Det här inlägget postades i Aktiviteter, Föreningsinformation, Seglingar, Starkodder, Vidfamne, Webbsidan. Bokmärk permalänken.