Starkodder

Bild på Starkodder

Starkodder är en tolkning av ett fynd från Foteviken i Skåne. Originalet var ett s.k. ledungsskepp, en liten krigsbåt som i fredstider mest användes för fiske och transporter. Starkodder byggdes under vinterhalvåret 1995-96 inne på den stora vikingautställningen på Eriksberg i Göteborg. Båten sjösattes den 17 mars 1996 och har visat sig var en behändig båt. Starkodder lämpar sig bra för färder i mindre farvatten och är lätt att hantera. Blåser det inte kan man med fördel ta till årorna. Tack vare att den inte är så djupgående kan man hitta små fina tilläggsplatser dit andra inte når.

Fakta om Starkodder Starkodder förtöjd i Göteborgs skärgård
Längd 10 m
Bredd 2,6 m
Byggd i ek
Bruttovikt 1,5 ton
Mast av gran
Segel i linne
Segelyta 29 m2
6 par åror
Ingen motor
Djupgående 0,5 m med styråra 0,75m