Hur blir jag medlem?

Sällskapet Vikingatida Skepp välkomnar alla intresserade att bli medlemmar i föreningen. Medlemskapet ger dig rätt att nyttja båtarna och vara med på seglingar och att delta i alla andra roliga aktiviteter.

Hur blir jag medlem?
Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften på vårt plusgirokonto. På inbetalningskortet skriver du namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.

Medlemsavgift per år:
Enskild medlem 270 kronor
Studerande 200 kronor
Familjemedlemskap 350 kronor (gäller familjemedlemmar som är skrivna på samma adress)
Ungdom (tom 21 år) 70 kronor
Juridisk person 500 kronor

Plusgiro: 68 03 83 – 7

Be Sociable, Share!